Живко Янев

Бяла роза – 50/40
Вароша – 60/60
Зима II -50/60
Зимна песен – 40/50
Зимна приказка – 80/110
Каручка – 50/40
Ледени висулки – 50/40
Махала I – 60/60
Махала II – 60/70
Музикант – 70/70
Нар и черешки – 40/40
Натюрморт с грозде – 40/35
Островче – 50/60
Песента на сливите – 40/50
Полски цветя – 60/50
Раздумка – 80/100
Стопани – 100/120
Тиква и кратуна – 40/50
Трепети – 50/60
Чуруликане – 50/40