Живко Янев

Вароша – 60/60
Зима II -50/60
Зимна приказка – 80/110
Махала I – 60/60
Махала II – 60/70
Нар и черешки – 40/40
Натюрморт с грозде – 40/35
Полски цветя – 60/50