ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

ПОРАДИ УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ГАЛЕРИЯ “РОМФЕЯ” НЯМА ДА РАБОТИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 Г.

При необходимост, моля обаждайте се на мобилния телефонен номер: 0889718454 – Камен Шишманов