ЗОВ ЗА ПОМОЩ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ЗА

ФОНДАЦИЯ „НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ“

ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЕМЕНА, В КОИТО МНОГО ДЕЦА СТРАДАЩИ ОТ РАЗЛИЧНИ ТЕЖКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ИМАТ НУЖДА ОТ ЛЕЧЕНИЕ. ЧЕСТО ПЪТИ СРЕДСТВАТА ЗА ТЕЗИ ЛЕЧЕНИЯ СА НЕПООСИЛНИ ЗА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

ТАКА СЕ ЗАРОДИ РЕШЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА

ФОНДАЦИЯ „НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ“,

ЧРЕЗ КОЯТО ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ПОМАГАМЕ НА ТАКИВА ДЕЦА.

И ТАКА НА 26.03.2021 г. ФОНДАЦИЯ „НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ“ БЕ ВПИСАНА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ЕИН 206449897 С АДРЕС: ПЛОВДИВ, УЛ.“РАЙНО ПОПОВИЧ“ №12.

ТЯ Е СЪЗДАДЕНА С 1000 лв. ОСНОВНО ДАРЕНИЕ, НАПРАВЕНО ОТ РАДКА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА, КОЯТО Е И ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИКИ УПРАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯТА.

ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯТА Е НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА /ДАРЕНИЯ/ , В ПОЛЗАНА ДЕЦА С РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПОДПОМАГАНЕ НА ТЯХНОТО ЛЕЧЕНИЕ.

ЗА ПО-ГОЛЯМА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА, С КОИТО ФОНДАЦИЯТА РАЗПОЛАГА, Е НАЗНАЧЕН КОНСТРОЛЕН СЪВЕТ.

ВСИЧКИ ЛИЦА , АНГАЖИРАНИ ЗА РАБОТА ВЪВ ФОНДАЦИЯТА, ИЗВЪРШВАТ СЪЩАТА НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА, АБСОЛЮТНО БЕЗВЪЗМЕЗДНО.

ПОЛИТИКА НА ФОНДАЦИЯТА Е ОТ НАПРАВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ ДА НЕ СЕ УДЪРЖАТ ТАКСИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ФОНДАЦИЯТА. ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ, НЕКАСАЕЩИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЕЦА, ЩЕ СЕ ПОКРИВАТ ОТ ДАРЕНИЯ, НАПРАВЕНИ ОТ СОБСТВЕНИКА НА ФОНДАЦИЯТА – РАДКА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА.

РАЗЧИТАМЕ НА СЪПРИЧАСТНОСТ ОТ ВСИЧКИ ВАС, КОИТО ИМАТЕ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В НАШАТА КАУЗА – ДА ПОМАГАМЕ НА ДЕЦАТА ДА ИМАТ СВОЕТО ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ!

УПРАВИТЕЛ:

/ Радка Терзиева/