Иван Митев

Алафрангите – 46/55 см
Античен театър – 40/30 см
Балабановата къща – 55/39 см
Към къщата на Ламартин – 46/38 см
Стария град – Музея – 45/31 см
Стария град-новата къща – 40/30 см
Хисар капия с барелеф на Ц.Лавренов – 46/55 см