21.09.2012г. – 20.00ч.

“Нощ на галериите и музеите” – Иван Митев , “Пътуващият художник” /живопис//